Jedním odběrem krve můžete zachránit až 4 lidské životy

V České republice chybí přibližně 100 000 dárců krve. Přitom každý z nás potřebuje za svůj život průměrně 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve. Na komplikovanější operaci je potřeba i 10 jednotek krve po 300 ml.

Staňte se dobrovolnými dárci krve a pomozte zachránit lidské životy.

Chci darovat krev Více o dárcovství

Motivace

Proč darovat krev?

Díky stále složitějším operacím spotřeba krve neustále roste. Počet dobrovolných dárců naopak dlouhodobě klesá a čím dál více lidí svoji krev raději prodává farmaceutickým firmám. Lidská krev je navíc jedna z mála věcí, kterou neumíme vyrobit uměle

Jako dobrovolný dárce krve získáte: 

 • dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy 
 • pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru 
 • snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve 
 • pravidelný přehled o vašem zdravotním stavu 
 • vyznamenání od Českého červeného kříže 
 • vitamíny od své zdravotní pojišťovny 
 • občerstvení po odběru 
 • a mnoho další benefitů, blíže se informujte se např. u své zdravotní pojišťovny  

Legislativní výhody pro dárce krve

 • Podle zákoníku práce má dárce nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru. Není-li odběr proveden, náleží dárci toto volno jen na nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci. 
 • Snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve. K daňovému přiznání můžete přiložit buď potvrzení, které dostanete po každém odběru nebo souhrnné potvrzení, které lze na transfuzním oddělení získat na konci roku. 

Odměny od zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve různé benefity, např. vitamíny, finanční příspěvky, zvýhodněné cestovní pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty apod.

Kompletní seznam výhod naleznete na webových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny. 

Odběr krve

Kdo může darovat krev?

Dárcem se může stát každý, kdo splňujete tyto podmínky: 

 • věk 18 – 65 let 
 • minimální hmotnost 50 kg 
 • dobrý zdravotní stav 
 • není evidován v Národním registru vyřazených dárců 
 • není HIV pozitivní a není v trvalém kontaktu s osobou infikovanou HIV (rodina, sexuální partner) 
 • neprodělal žloutenku typu B a C a není v úzkém kontaktu s osobami trpícími infekční žloutenkou (rodina, zaměstnání, sexuální partner) 
 • není konzument drog 
 • není alkoholik 
 • nemá kardiovaskulární onemocnění (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak) 
 • nemá chronické žaludeční vředy, onemocnění slinivky (diabetes mellitus aj.), střev, jater nebo žlučníku 
 • nemá metabolické onemocnění (např. dna) 
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza) 
 • netrpí onemocněním krve (trombóza, embolie) 
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin, močových cest nebo zažívacího traktu 
 • netrpí těžkou alergií nebo astma 
 • netrpí vážnějším onemocněním dýchacích cest (rozedma plic, chronická bronchitida) 
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním (lupénka, pásový nebo genitální opar) 
 • netrpí autoimunitními chorobami 
 • netrpí revmatickým onemocněním nebo onemocněním kostí a kloubů 
 • neměl nádorové onemocnění 
 • neměl transplantaci orgánů, tvrdé pleny mozkové nebo rohovky 
 • neměl neurochirurgický zákrok mozku 
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc (babesiózaChaganova nemoc, leishmanióza, Q horečka, virus západonilské horečky WNV apod.) 
 • neprodělal TBC 
 • nepobýval v letech 1980-1996 déle než 6 měsíců ve Velké Británii a ve Francii (variantní Creutzfeldt-Jacobova nemoc) 
 • neobdržel v letech 1980-1996 v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Francii transfuzi krve nebo krevních komponent 

Máte dotaz? Nejste si jisti, zda jste vhodný dárce? Na vaše dotazy rádi odborně odpoví pracovníci každého transfuzního oddělení. 

Kdy je dárcovství omezeno?

 • týden po zhojení oparu 
 • u žen v době menstruace 
 • alespoň 14 dní po lehčí infekci (rýma, kašel apod.) 
 • 4 týdny po dobrání antibiotik 
 • 1 měsíc po pobytu mimo Evropu 
 • 1 měsíc po přisátí klíštěte 
 • 1 měsíc po průjmovitém onemocnění 
 • 6 měsíců po vyléčení boreliózy 
 • 6 měsíců po endoskopickém vyšetření 
 • 6 měsíců po transfuzi krve 
 • 6 měsíců po tetování nebo piercingu 
 • 6 měsíců po pobytu v malarických oblastech  
 • 6 měsíců po pobytu v nápravném zařízení 
 • 1 rok po vyléčení žloutenky typu A nebo mononukleózy 
 • alergici mohou krev darovat pouze u lehčí formy onemocnění, bez akutních obtíží a bez léčby 
 • lidé s vysokým krevním tlakem mohou darovat krev pouze pokud jsou na monoterapii (jednom léku) a mají kompenzovaný krevní tlak 
 • ženy mohou darovat nejdříve devět měsíců po porodu a půl roku po ukončení kojení 
 • při užívání léků i volně prodejných (vyjma hormonální antikoncepce a vitamínů) 

Jaké zásady dodržovat před odběrem?

 • Den před odběrem vypijte dostatečné množství nepřeslazených nápojů (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky). 
 • Večer před odběrem a ráno v den odběru nejezte tučnou stravu. 
 • 14 hodin před odběrem nepijte alkoholické nápoje. 
 • Na odběr nechoďte nalačno. Ráno před odběrem posnídejte lehkou stravu a vypijte dostatek tekutin. 
 • 6 – 12 hodin před odběrem by se nemělo kouřit. 

Co vzít s sebou k odběru?

 • průkaz totožnosti 
 • kartičku pojištěnce 
 • legitimaci dárce krve (opakovaní dárci) 

Jak probíhá odběr krve?

 • šatna – odložíte si věci a dostanete dotazník dárce 
 • evidence – sestra zaznamená vaše údaje 
 • laboratoř – bude vám odebrán vzorek krve k předodběrovému vyšetření (analýza trvá asi 5 minut) 
 • vyšetřovna – lékař zkontroluje vyplněný dotazník a posoudí váš zdravotní stav 
 • občerstvení před odběrem – dostanete pečivo a nápoj 
 • vlastní odběr krve 
 • občerstvení po odběru – nápoj a drobná sladkost 
 • evidence – dostanete omluvenku do zaměstnání, potvrzení na odečet daní a stravenku 
 • šatna – vyzvednete si své věci a odcházíte 

Kolik času strávím na transfuzním oddělení?

Celková doba strávená na transfuzním oddělení při darování plné krve je asi 50 – 100 minut. 

Kolik krve se odebírá?

Standardně se odebírá 450 ml krve a samotný odběr trvá 5-10 minut. Vaše tělo si krev doplní během několika dnů.

Kde mohu darovat krev?

Krev můžete obecně darovat téměř v každém okresním městě. V přehledu zařízení transfúzní služby, která mohou provádět odběry plné krve si snadno najdete nejbližší odběrové místo. Transfuzní oddělení mezi sebou nesdílejí registr dárců. Je tedy důležité, aby se dárce vracel do svého transfuzního oddělení. 

Jak často mohu darovat krev?

Ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně. Minimální interval mezi odběry je 10 týdnů. 

Jaká vyšetření mě čekají?

V rámci předodběrového vyšetření se v laboratoři provede vyšetření krevního obrazu, které trvá asi 5 minut. U prvodárců se navíc provádí i vyšetření moči. Lékař vám před odběrem změří tlak, pulz a posoudí váš zdravotní stav a způsobilost k odběru. 

Po odběru krve se provádí další podrobné vyšetření, které zahrnuje zjištění krevní skupiny, Rh faktoru a nepravidelných protilátek v krvi. Dále se provádí testy na HIV, žloutenku typu B a C, syfilis. V případě odchylky u některého z vyšetření je dárce následně informován a je mu doporučen další postup. 

Je darování krve bezpečné?

Odběrem krve vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu infekce. Veškerý materiál (jehly, stříkačky, odběrové sady, zkumavky) je určen pouze k jednorázovému použití. Místo vpichu je vždy důkladně dezinfikováno a pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů. Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu. 

Jaké zdravotní komplikace mohou nastat po odběru?

Při nedostatečném a krátkém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom (modřina). Někteří dárci mohou mít po odběru pocit na omdlení, celkovou nevolnost a může dojít až ke kolapsu. Tomu lze však předcházet tím, že dárce před odběrem vypije dostatečné množství tekutin a lehce posnídá. Na transfuzním oddělení je vyškolený personál, který v případě potřeby včas zasáhne a pomůže. Po odběru by člověk neměl minimálně 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu. 

Často kladené dotazy

Všude slyším, že je málo dárců krve. Chci darovat, ale odmítli mě. Jak je to možné?

Obecně je o dárce krve stále velký zájem. Bohužel se někdy může stát, že vás na transfuzním oddělení odmítnou. Zde hraje roli několik faktorů, jako je vaše krevní skupina a potřeby konkrétního transfuzního oddělení. Krev je vzácná tekutina a zdravotníci dělají všechno proto, aby její odběry a distribuce byly co nejefektivnější a nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. 

Pokud vás někdy odmítli, nebuďte z toho smutní a zkuste to jindy, případně na jiném transfuzním oddělení. Doporučujeme sledovat krevní barometry na webových stránkách transfuzních oddělení, kde najdete aktuální potřebu krevních skupin a můžete tak snadno naplánovat svoji návštěvu transfuzního oddělení. 

Jaký je rozdíl mezi darováním krve na transfuzním oddělení a v komerčním odběrovém centru?

Transfuzní oddělení je většinou spojeno s konkrétním zdravotnickým zařízením, kde se odebraná krev (případně krevní složky) spotřebují na výrobu léčivých přípravků pro konkrétní pacienty. Krev od dárců z transfuzních oddělení tedy neodchází z Česka do zahraničí, ale pomáhá přímo pacientům v našich nemocnicích. Transfuzní oddělení neposkytují za darovaní krve žádnou přímou finanční odměnu. 

Naopak za darování krevních složek v komerčním odběrovém centru získají dárci finanční odměnu ve výši několika stokorun. Krevní plazma odebraná v těchto centrech však nepomáhá našim pacientům v nouzi. Naprostá většina míří do zahraničí pro potřeby farmaceutického průmyslu. 

Projekt ProDarce.cz plně podporuje myšlenku bezplatného dárcovství krve a krevních složek na transfuzních odděleních. Nesouhlasíme s poskytováním finančních či významných benefitů, které by byly hlavní motivací pro dárce. Principem bezplatného dárcovství je primárně solidarita a nezištná pomoc potřebným. Jedině tak lze zajistit bezpečnost jak pro dárce, tak pro příjemce darované krve. 

Slyšel jsem, že darování krve může způsobit leukémii nebo rakovinu. Je to pravda?

Žádná souvislost mezi odběry krve a leukémií ani rakovinou nebyla prokázána. Dopad odběru krve na zdravotní stav dárců byl opakovaně a dlouhodobě studován a žádné nepříznivé účinky (za předpokladu dodržení intervalu mezi odběry) nebyly prokázány. Naopak, část naší populace (zejména muži) má sklon k hromadění železa, což poškozuje tkáně. Odběr červených krvinek má u těchto lidí pozitivní vliv na zdraví. 

Za jak dlouho po návratu ze zahraničí mohu darovat krev?

Po návratu z některých zemí je nutné počkat s darováním krve. Doba, po kterou je darování omezeno, závisí na riziku infekčních onemocnění v dané zemi. Zejména v souvislosti s výskytem viru západonilské horečky (WNV) došlo v posledních letech k úpravám seznamu zemí a oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve. 

Tyto informace se mění v průběhu roku a podmínky jednotlivých transfuzních oddělení se mohou lehce lišit. Proto doporučujeme sledovat webové stránky vašeho transfuzního oddělení, kde najdete aktuální informace. Obecné doporučení týkající se rizika WNV lze nalézt i na webu Společnosti pro transfuzní lékařství. 

Proč před odběrem vadí tučná jídla?

Tučná strava může ovlivnit složení krve tak, že ji poté nelze použít pro léčebné účely. Krevní plazma získá mléčné zabarvení, což je znakem toho, že obsahuje tukové částice. Mezi tučné pokrmy patří například máslo, smetana, masové polévky, smažená jídla, čokoláda a ořechy. Prosíme, vyvarujte se těmto pokrmům večer před odběrem a ráno v den odběru. 

Mohou cizinci darovat krev v ČR?

Darovat krev mohou cizinci, kteří splňují tyto podmínky: 

 • jsou schopni komunikovat v češtině 
 • pobývají v ČR již déle než jeden rok 
 • mají zdravotní pojištění platné v ČR, což splňují všechna standardní zdravotní pojištění uzavřená v kterékoliv zemi EU 

Mohu po odběru krve řídit auto?

Řízení vozidla po odběru krve je možné, nejdříve však po 15 minutách a pouze tehdy, pokud se cítíte dobře. V den odběru je po odběru zakázáno řízení dopravních prostředků hromadné dopravy. 

Mohu darovat krev, když občas užívám marihuanu?

Obecně je dárcovství možné, ale některá transfuzní oddělení uživatele marihuany z dárcovství vyřazují. THC v odebrané krvi by mohlo ohrozit pacienta. Protože se THC vylučuje z organismu velmi pomalu, darování je možné nejdříve 14 dní po požití THC. 

Mohu darovat krev, když jsem alergik?

Lehčí forma alergie není pro darování krve překážkou. Darovat krev můžete v období, kdy netrpíte alergickými příznaky. Pokud trpíte těžkou formou alergie, dárcovství pro vás není vhodné. Každý alergik by měl otázku darování krve konzultovat se svým alergologem. 

Mohu darovat krev, když používám hormonální antikoncepci?

Ano, můžete. Hormonální antikoncepce není překážkou pro darování krve. 

Mohu darovat krev, když užívám antidepresiva?

Antidepresiva se z organismu vylučují velmi pomalu. Po dobu užívání nedarujte krev ani krevní složky. Darovat můžete nejdříve 4 týdny po vysazení antidepresiv. Situaci však vždy posuzuje lékař transfuzního oddělení. Proto doporučujeme před odběrem zavolat na transfuzní oddělení a konzultovat vhodnost darování. 

Mohu darovat krev, když mám lupénku?

Záleží na rozsahu a místě výskytu lupénky. Darování není možné, pokud je lupénka rozsáhlá nebo se vyskytuje v místě vpichu. Některé léky, které obsahují psoraleny, trvale znemožňují dárcovství krve. 

Mohu darovat krev, když mám diabetes?

Pokud se neléčíte inzulinem, můžete darovat krev. 

Mohu darovat krev, když mám celiakii?

Bohužel, celiakie je důvodem k trvalému vyloučení z dárcovství krve. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info